Toppers X

 • JAISLEEN
  94.6%

 • HARSHDEEP SINGH
  92.6%

 • ARSHITA CHOPRA
  89.4%

 • KIRTI MOHAN
  88%

 • VISHALDEEP
  85.6%

 • SANRAJ
  82.2%

 • MANJLA
  81.40%

 • MANKIRAT KAUR
  80.4%